Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

En dag i Jerusalem

Skriven av Bo Rybrand.

En dag i Jerusalem

Y´s Men ger Palestinska barn möjligheten se sin huvudstad! Okupation och brist på fred gör att de inte kan besöka Jerusalem utan tillstånd när de är över 12 år. Region Sverige ger bidrag i ett regionala stödprogram för Y´s Men i Östra Jerusalem. På grund av sitt historiska och religiösa arv är Jerusalem en viktig fråga i den israelisk-palestinska konflikten. Jerusalem är en del i det politiska spelet mellan båda sidor.

Roll Back Malaria

Skriven av Monica Bertram.

Roll Back Malaria

Malaria är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna i världen. Varje år insjuknar flera hundra miljoner människor och över en miljon dör till följd av sjukdomen. De flesta som drabbas är små barn i Afrika söder om Sahara.

Internationella Broderklubbar (IBC)

Skriven av Bo Rybrand.

Broderklubb är når två Y´s Men-klubbar i två olika regioner/länder beslutar sig för att lära känna varandra bätter genom att knyta en djupare kontakt. Ett utbyte ger dels nya idéer om hur klubbarbetet kan utvecklas och dels möjlighet att få många  personliga och internationella vänner.

YEEP/STEP

Skriven av Bo Rybrand.

Youth Educational Exchange Program (YEEP) och Short Term Exchange Program (STEP) är två program som har till syfte att öka internationell förståelse. Unga människor från Y´s Men`Club-familjer bereds möjlighet vistas som familjemedlem (YEEP) eller gäst hos Y´s Men-klubbar eller Y´s Men´s Club familjer (STEP) i annat land.

Gobal Fund - TOF

Skriven av Bo Rybrand.

Time of Fast

Time of Fast eller Globala projektfonden (TOF) är en av Y´s Men´s mest viktiga fonder och hjälpprogram. Fonden är internationell och har till syfte att stödja olika projekt i utvecklingsländer som drivs av YMCA. Projekten är avgränsade och lokala och följs upp och förnyas genom aktiva insatser från Y´s Men International. 

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet