Aktiviteter & Projekt

{article 65}{text}{/article}

Gobal Fund - TOF

Written by Bo Rybrand.

Time of Fast

Time of Fast eller Globala projektfonden (TOF) är en av Y´s Men´s mest viktiga fonder och hjälpprogram. Fonden är internationell och har till syfte att stödja olika projekt i utvecklingsländer som drivs av YMCA. Projekten är avgränsade och lokala och följs upp och förnyas genom aktiva insatser från Y´s Men International. 

Brotherhood Fund (BF)

Written by Bo Rybrand.

Brotherhood Fund

(BF)Fonden (som då kallades Bishop's Fund) startades redan 1932, då ett överskott på 800 USD från en aktivitet användes för att en Y's Men "from abroad" fick komma och delta vid världskonferensen i USA. 

Y´s Men´s utvecklingsfond: Endowment Fund (EF)

Written by Bo Rybrand.

En gemensam fond för hela Y´s Men-rörelsen där huvudsyftet är att svara för finansiellt stöd och stabilitet för rörelsens nuvarande och kommande verksamhet såsom syfte, mål, program och expansion.

Framtidsfonden (1%-fond)

Written by Bo Rybrand.

Region Sveriges Framtidsfond skall  stödja ledarutveckling inom Y´s Men´s klubbarna i Sverige. Fonden delar ut ersättning till täckande av kostnader till ledare och blivande ledare då de deltar i rörelsens utbildningar eller i regionala/internationella konferenser.

ASF utbildningsfond för KFUK/KFUM-ledare

Written by Bo Rybrand.

Y´s men´s ASF-fond finns som möjlighet för den som vill bli en bättre ledare! ASF (Alexander Scholarship Fund) är en fond som skall stödja utbildning av nuvarande och kommande KFUK/KFUM-ledare. Den som vill ansöka om bidrag från fonden måste ansöka hos Y´s Men Region Sverige senast 30 april 2013.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet