Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Brotherhood Fund (BF)

Skriven av Bo Rybrand.

Brotherhood Fund

(BF)Fonden (som då kallades Bishop's Fund) startades redan 1932, då ett överskott på 800 USD från en aktivitet användes för att en Y's Men "from abroad" fick komma och delta vid världskonferensen i USA. 

Man fortsatte att samla in kontanter för syftet och från 1935 samlade man in frimärken som såldes. Ända till 1970 gällde att pengarna endast användes för att skicka delegater till USA eftersom alla världskonferenser var där. Ofta var det då Regional Directors (RD) som fick åka, eftersom de bildade den internationella ledningen som fattade alla beslut ända fram till 1974, då nuvarande International Council bildades. Vid den tiden samlades mellan 60 - 70 000 USD in varje år, varav c:a 20 - 25 % kom från frimärksfärsäljning och man hade 1968 bytt namn till Brotherhood Fund. 

Som kuriosa kan nämnas att den första från USA som blev BF-delegat var svensk-amerikanen George Gustafson som 1970 deltog i världskonferensen i Köpenhamn och sedan gjorde klubbesök i Danmark och Sverige.

Efter det har delegaterna haft varierande inriktning för sina resor. Det kan vara delegaten som ska lära sig eller så har delegaten något att lära ut eller båda delar. Man har också infört två olika typer av stpiendier. Det ena (vanligtvis 21 stipendier) gäller resa under två-tre veckor där det mesta täcks av stipendiet, medan den andra typen (40-60 st) är ett bidrag till  kostnaderna vid en area- eller världskonferens där beloppet varierar med avståndet att resa. Alla medlemmar som tillhör klubbar som har bidragit med minst 5 USD/medlem (Alf Reynolds Award-vinnare) kan söka ett stipendium via regionpresidiet.

Totalt insamlad summa per år ligger numera mellan 120 - 150 000 USD där c:a 10 % kommer från frimärken. De svenska frimärksklipp som samlas i i Sverige säljer jag till en stor frimärkshandel i Danmark för minst 100 SEK/kg, medan övrigt säljs lokalt till varierande priser

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet