Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Gobal Fund - TOF

Skriven av Bo Rybrand.

Global Fund

Time of Fast eller Globala projektfonden (TOF) är en av Y´s Men´s mest viktiga fonder och hjälpprogram. Fonden är internationell och har till syfte att stödja olika projekt i utvecklingsländer som drivs av YMCA. Projekten är avgränsade och lokala och följs upp och förnyas genom aktiva insatser från Y´s Men International. 

Idén är att Y´s Men över hela världen ger minst en måltid (vanligtvis under februari månad) och donera kostnaden för den måltiden till fonden. Fonden i sin tur ger ekonomiskt stöd till olika projekt runt om i världen.

 Sedan starten 1972 har Y´s Men samlat in mer än 4 miljoner US-dollar till olika  utvecklingsprojekt.

Varje år under februari är en tid då Y's Men International ägna en extra tanke åt Time of Fast - Global Project Fund. En av aktiviteterna som genomförs på många håll är en DONATIONSKALENDER.. Även om man inte följer varje dags uppmaning, så kan det kanske väcka en tanke att många av oss har det väldigt bra! Hoppas du vill vara med och bidra till att stödja våraprojekt under det kommande året.

 

Här följer en sammanfattning av de projekt som fick medel beviljade från Time of Fast – Global Project Fund under 2013.

  • Hälsocenter i Kamatipa, Kitwe, Zambia

Projekt: Att ordna ett hälsocenter med primär sjukvård som bistår med upplysning om hälsa, graviditeter och barnavård, näringslära samt kännedom om HIV/AIDS-risker.

Projektet handhas av Kitwe YMCA och Kitwe Y’s Men’s Club.

Beviljat: 30 000 CHF ≈ 210 000 SEK

  • Utbildning i klädtillverkning, Cochabamba, Bolivia

Projekt: Att motverka fattigdom och förbättra levnadsvillkoren för familjer i arean Villa Exaltation genom att ge kvinnorna möjlighet att tillverka kläder och sälja dem.

Projektet handhas av YMCA Sopocachi, YMCA Cochabamba och Illimani Y’s Men’s Club. Beviljat: 13 820 CHF ≈ 97 000 SEK

  • Ledarskapsträning och socialt arbete bland unga utsatta, Valparaiso, Chile

Projekt: Att hjälpa de unga och deras familjer genom att organisera work shops, kulturarrangemang och adekvatutbildning.

Projektet handhas av YMCA Valparaiso. Beviljat: 26 723 CHF ≈ 187 000 SEK

  • Utveckling av turism, Sri Lanka

Projekt: Att bygga upp turistverksamhet i krigsdrabbade områden kring Colombo. Verksamheten koncentreras till två YMCAs och ger arbete åt många fattiga.

Projektet handhas av Colombo Y’s Men’s Club. Beviljat: 14 913 CHF ≈ 105 000 SEK

  • Bryta barriärer genom engelskundervisning, Arauncia, Chile

Projekt: Att ge undervisning i engelska till barn vid Temuco YMCAs sociala center. Här tas barn om hand som har levt under svåra förhållanden och varit socialt exkluderade.

Projektet handhas av Temuco YMCA. Beviljat: 28 850 CHF ≈ 202 000 SEK

  • ”Unga människor – inte i framtiden utan nu”, Quito, Ecuador

Projekt: Att få unga människor att delta aktivt i samhällsutvecklingen genom att lära sig om sina rättigheter och möjligheter med hjälp av träningsprogram samt kännedom om entreprenörskap.

Projektet handhas av ACJ (YMCA) Ecuador och Quito Y’s Men’s Club.

Beviljat: 28 632 CHF ≈ 200 000 SEK

  • Minskad fattigdom genom vettiga jobb och lika rättigheter för unga kvinnor, Santo Domingo, Ecuador

Projekt: Att hjälpa unga kvinnor till förbättrade yrkeskunskaper som ger större möjligheter till jobb för att försörja familjerna på ett bättre sätt.

Projektet handhas av Santo Domingo Y’s Men’s Club. Beviljet: 28 632 CHF ≈ 200 000 SEK

  • Byggande av ett socialt center, Thika, Kenya

Projekt: Att bygga ett socialt center för sport, avkoppling, träning samt rådgivning och därigenom stärka de ungas infrastruktur.

Projektet handhas av YMCA Thika och YMCA Nairobi. Beviljat: 29 361 CHF ≈ 206 000 SEK

  • ”Bort med HIV/AIDS och malaria”, Cherapuza, Kerala, Indien

Projekt: Att ordna ett rådgivnings- och rehabiliteringscenter, där frivilliga ledare håller upplysningsprogram som kan leda till minskad spridning av HIV/AIDS och malaria.

Projektet handhas av Cherapuza Y’s Men’s Club. Beviljat: 24 711 CHF ≈ 173 000 SEK

  • ”Deena seva” (vård av barn) – ett HIV-projekt

Projekt: Att på ett vårdhem, där 104 av 110 barn mellan nio månader och 18 år har HIV, se till att dessa barn får gå i skola och får den bästa omvårdnaden.

Projektet handhas av Bangalore Y’s Mne’s Club. Beviljat: 27 606 CHF ≈ 194 000 SEK

 

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet