Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

ASF utbildningsfond för KFUK/KFUM-ledare

Skriven av Bo Rybrand.

Y´s men´s ASF-fond finns som möjlighet för den som vill bli en bättre ledare! ASF (Alexander Scholarship Fund) är en fond som skall stödja utbildning av nuvarande och kommande KFUK/KFUM-ledare. Den som vill ansöka om bidrag från fonden måste ansöka hos Y´s Men Region Sverige senast 30 april 2013.

ASF-fonden byggs upp genom gåvor från alla Svenska klubbar varefter fördelning av medel sker årligen genom beslut i styrelsen för Region Sverige. För ändamålet har regionen en ansvarig serviceledare som hanterar ansökningar och förslag till fördelning.

Fonden som nu är 60 år har bidragit till att många ledare inom KFUM/KFUK kunnat vidareutveckla sig som barn- och ungdomsledare i sin förening.

Den som kan ansöka är person som redan är ledare inom en KFUM/KFUK-verksamhet eller liknande verksamhet och som behöver förbättra sin erfarenhet, kunskap och färdigheter som ledare. Även en KFUM/KFUK-förening kan söka bidrag för utbildning av sina ledare.

Vill du ansöka om bidrag kan du fylla i vårt formulär nedan. Viktigt är att den som får stipendium även förväntas presentera en utvärdering av vad man varit med om och skall även kunna få uppdraget att presentera sina erfarenheter muntligen vid en förenings- eller klubbträff hos Y´s Men eller KFUM/KFUK.

Vill du ha ytterligare upplysning är du välkommen vända dig till regionens serviceledare Camilla Bohm-Coleman.

Välkommen med din ansökan!


Om du hellre vill kan du ladda hem en PDF att fylla i och skicka till oss.

För att ansöka om stipendium ur ASF fyller du i detta formulär. Ansökan skall skickas före 30 april.
Fyll i obligatoriska fält *.
Den som får stipendium förväntas även presentera en utvärdering av vad man varit med om och skall även kunna få uppdraget att presentera sina erfarenheter muntligen vid en förenings- eller klubbträff hos Y´s Men eller KFUM/KFUK
Storleksgränsen för varje fil är 1.46 MB
    captcha
    Ladda om
    Dela

    Rörelsens motto

    Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet