Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Framtidsfonden (1%-fond)

Skriven av Bo Rybrand.

Region Sveriges Framtidsfond skall  stödja ledarutveckling inom Y´s Men´s klubbarna i Sverige. Fonden delar ut ersättning till täckande av kostnader till ledare och blivande ledare då de deltar i rörelsens utbildningar eller i regionala/internationella konferenser.

Den som kan ansöka till fonden är nuvarande ledare eller ledare som skall gå in i ett ledaruppdrag. Ersättning ges också till regionala serviceledare.

Fond byggs upp med frivilliga bidrag från regionens klubbar vilka rekommenderas ge en årlig inbetalning av 1% av klubbens bruttoomsättning på insamlade medel vid olika klubbaktiviteter.

Ansökan till fonden sker via lokal klubbstyrelse hos regionens Presidium senast den 30 april varje år. Vill du veta mer kontakta oss på regionens Presidium.

Du kan ladda hem ansökningsformulär i PDF för ifyllnad här.

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet