Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Y´s Men´s utvecklingsfond: Endowment Fund (EF)

Skriven av Bo Rybrand.

En gemensam fond för hela Y´s Men-rörelsen där huvudsyftet är att svara för finansiellt stöd och stabilitet för rörelsens nuvarande och kommande verksamhet såsom syfte, mål, program och expansion.

Fonden kan snabbt gå in och hjälpa om något händer i rörelsens regioner och områden. Allt från olika hjälpprojekt till träning av ledare för utveckling av rörelsen.

Fonden bygger på gåvor från enskilda medlemmar och klubbar.

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet