Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

En dag i Jerusalem

Skriven av Bo Rybrand.

En dag i Jerusalem

Y´s Men ger Palestinska barn möjligheten se sin huvudstad! Okupation och brist på fred gör att de inte kan besöka Jerusalem utan tillstånd när de är över 12 år. Region Sverige ger bidrag i ett regionala stödprogram för Y´s Men i Östra Jerusalem. På grund av sitt historiska och religiösa arv är Jerusalem en viktig fråga i den israelisk-palestinska konflikten. Jerusalem är en del i det politiska spelet mellan båda sidor.

Roll Back Malaria

Skriven av Monica Bertram.

Roll Back Malaria

Malaria är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna i världen. Varje år insjuknar flera hundra miljoner människor och över en miljon dör till följd av sjukdomen. De flesta som drabbas är små barn i Afrika söder om Sahara.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet