Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Roll Back Malaria

Skriven av Monica Bertram.

Roll Back Malaria

Malaria är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna i världen. Varje år insjuknar flera hundra miljoner människor och över en miljon dör till följd av sjukdomen. De flesta som drabbas är små barn i Afrika söder om Sahara.

Bara i Afrika dör fler än 2 800 barn varje dag (= två barn varje minut!) och allra värst drabbade är barn under fem år. Omkring 40 procent av världens befolkning bor i områden och länder där risken att insjukna i malaria är hög. Dit hör stora delar av Afrika, Asien, Mellanöstern samt Central- och Sydamerika.

Malaria är en parasitsjukdom som sprids genom bett av en mygga. Det finns fyra olika sorters malariaparasiter men allvarlig sjukdom orsakas så gott som alltid av en av dessa;
Plasmodium Falciparum.
Malariamyggan förökar sig i vatten. Under regnperioder eller vid översvämningar ökar antalet myggor och därmed även risken att smittas.

“The malaria epidemic is like loading up SEVEN Boeing 747 airliners EACH DAY, then deliberately crashing them into Mt. Kilimanjaro.”
Dr. Wenceslaus Kilama, Chairman, Malaria Foundation International


Y’s Men International samlade under 2008-09 in 188 357 CHF (1, 3 miljoner SEK) vilket räckte till 25 000 paket. Paketen innehåller behandlade nät (bara användandet av dessa kan minska barnadödligheten med 20 % i ett område!), vitamin A och antimalaria-medicin för att kunna börja behandla feber hemma. Nätet är effektivt för det skyddar inte bara den som använder nätet, det skyddar också genom att ju färre som bär på parasiten utan att bli sjuka desto färre myggor blir smittbärare och därmed smittas färre människor.

Målet är att Y’s Men under fem år ska samla in 500 000 CHF till 75 000 paket med nät. Insamlade medel används inte till administration. Den 25 april är World Malaria Day.

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet