Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

En dag i Jerusalem

Skriven av Bo Rybrand.

En dag i Jerusalem

Y´s Men ger Palestinska barn möjligheten se sin huvudstad! Okupation och brist på fred gör att de inte kan besöka Jerusalem utan tillstånd när de är över 12 år. Region Sverige ger bidrag i ett regionala stödprogram för Y´s Men i Östra Jerusalem. På grund av sitt historiska och religiösa arv är Jerusalem en viktig fråga i den israelisk-palestinska konflikten. Jerusalem är en del i det politiska spelet mellan båda sidor.

November 1967 (Fyra månader efter sexdagarskriget), förklarade Israel att Jerusalem är en del av Israel och skiljer staden allt mer från andra ockuperade palestinska områden. Med murar, stängsel och många ”Check-pointar”. Stadens tillgänglighet för palestinier regleras med syftet att involvera Jerusalem som en del av Israel.  På många sätt försöker man skapa lagar och regler som gör att allt fler palestinier tvingas lämna staden.

De palestinier som i allt större antal fått lämna staden lever nu utanför stadsgränserna, oftast i palestinska områden på Västbanken. De tillåts inte besöka Jerusalem. Inte ens föra att besöka moskéer eller kyrkor förböner eller gudstjänster på fredagar eller söndagar.

Detta gör att ett stort antal palestinier, särskilt barn och ungdomar, aldrig haft möjlighet besöka den heliga staden Jerusalem där också många familjer har vänner och släktingar.

Alla över 12 års ålder måste ha ett enskilt tillstånd från Israeliska myndigheten för att få tillstånd  besöka Jerusalem. Detta tillstånd är både krångligt att få och inte alltid möjligt att få!

Klubben i Östra Jerusalem i samverkan med YMCA i Östra Jerusalem (KFUM/KFUK) gör det möjligt för barn mellan 8-12 år att besöka Jerusalem under en dag.

Man ordnar ett besök före det att barnen skall ha ett officiellt tillstånd att besöka sin huvudstad.

Projektet startade 2008 för pojkar och flickor i åldrarna 8 – 12 år, en åldersgrupp som ej behöver officiellt tillstånd att besöka Jerusalem och hitintills har programmet gjort besök möjligt för 800 barn från kringliggande städerna Betlehem, Hebron och Ramallah.

Barn tillbringar en dag i Jerusalem då de får träffa andra barn och släktingar, besöka heliga platser, promenad i gamla staden, simma i KFUM´s badanläggning, äta lunch och inte minst ha roligt på KFUM´s anläggning i Östra Jerusalem YMCA.

Resultatet för barnen är att de dels har lärt sig mycket om Jerusalem, sin tradition och sin historia. Detta är till stor glädje och nytta inför framtiden och stärker möjligheten för personliga kontakter och gemenskap i en situation där fortfarande fredsprocessen är i sin linda.

Programmet har varit till stor glädje för barnen, deras föräldrar och stärker kontakten till volontärer och personal på YMCA i Östra Jerusalem .

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet