Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Internationella Broderklubbar (IBC)

Skriven av Bo Rybrand.

Broderklubb är når två Y´s Men-klubbar i två olika regioner/länder beslutar sig för att lära känna varandra bätter genom att knyta en djupare kontakt. Ett utbyte ger dels nya idéer om hur klubbarbetet kan utvecklas och dels möjlighet att få många  personliga och internationella vänner.

YEEP/STEP

Skriven av Bo Rybrand.

Youth Educational Exchange Program (YEEP) och Short Term Exchange Program (STEP) är två program som har till syfte att öka internationell förståelse. Unga människor från Y´s Men`Club-familjer bereds möjlighet vistas som familjemedlem (YEEP) eller gäst hos Y´s Men-klubbar eller Y´s Men´s Club familjer (STEP) i annat land.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet