Aktiviteter & Projekt

{article 65}{text}{/article}

Internationella Broderklubbar (IBC)

Written by Bo Rybrand.

Broderklubb är når två Y´s Men-klubbar i två olika regioner/länder beslutar sig för att lära känna varandra bätter genom att knyta en djupare kontakt. Ett utbyte ger dels nya idéer om hur klubbarbetet kan utvecklas och dels möjlighet att få många  personliga och internationella vänner.

YEEP/STEP

Written by Bo Rybrand.

Youth Educational Exchange Program (YEEP) och Short Term Exchange Program (STEP) är två program som har till syfte att öka internationell förståelse. Unga människor från Y´s Men`Club-familjer bereds möjlighet vistas som familjemedlem (YEEP) eller gäst hos Y´s Men-klubbar eller Y´s Men´s Club familjer (STEP) i annat land.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet