Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

YEEP/STEP

Skriven av Bo Rybrand.

Youth Educational Exchange Program (YEEP) och Short Term Exchange Program (STEP) är två program som har till syfte att öka internationell förståelse. Unga människor från Y´s Men`Club-familjer bereds möjlighet vistas som familjemedlem (YEEP) eller gäst hos Y´s Men-klubbar eller Y´s Men´s Club familjer (STEP) i annat land.

Programmen riktar sig i första hand till studenter/ungdomar.. Klubbar och Y´s Men´s Club-familjer engagerar sig i ett utbyte som gör att de inblandade får ett minne och en erfarenhet som påverkar dem hela livet. Vänskapsband knyts och erfarenheten att leva i annat land och annan kultur blir väldigt påtaglig.

Eftersom Y´s Men-rörelsen finns i hela världen finns det också möjlighet för unga människor att komma till olika världsdelar för studier eller studiebesök. Regionen har en utsedd serviceledare som i sin tur samverkar med Y´s Men International´s olika serviceledare för STEP och JEEP.

Är du intresserad och en del av en Y´s Men-familj kan du vända dig till serviceledaren för Region Sverige för ytterligare information. 

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet