Aktiviteter & Projekt

Att stödja humanitärt och socialt arbete är kärnverksamheten för Y´s Men International. I region Sverige driver och stödjer vi projekt i tre nivåer - lokalt, regionalt och internationellt.
Lokalt är på orten där klubben finns. Många gånger är detta kopplat till KFUMs men också andra organisationer med ungdomsverksamhet.Projektet kan vara att samla in pengar till stipendier år ungdomsledare eller lämna bidrag till inköp av sådant som är nödvändigt för att driva verksamheten.
Den egna arbetsinsatsen kan också vara ett bidrag.

Internationellt deltar YMI i ett globalt FN-projekt för att lindra malarians effekter. Det är en global kampanj som drivs av samtliga FN-sanktionerade NGO:s som heter "Roll back malaria". Det långsiktiga målet är en värld fri från malaria.

Brotherhood Fund (BF)

Skriven av Bo Rybrand.

Brotherhood Fund

(BF)Fonden (som då kallades Bishop's Fund) startades redan 1932, då ett överskott på 800 USD från en aktivitet användes för att en Y's Men "from abroad" fick komma och delta vid världskonferensen i USA. 

Y´s Men´s utvecklingsfond: Endowment Fund (EF)

Skriven av Bo Rybrand.

En gemensam fond för hela Y´s Men-rörelsen där huvudsyftet är att svara för finansiellt stöd och stabilitet för rörelsens nuvarande och kommande verksamhet såsom syfte, mål, program och expansion.

Framtidsfonden (1%-fond)

Skriven av Bo Rybrand.

Region Sveriges Framtidsfond skall  stödja ledarutveckling inom Y´s Men´s klubbarna i Sverige. Fonden delar ut ersättning till täckande av kostnader till ledare och blivande ledare då de deltar i rörelsens utbildningar eller i regionala/internationella konferenser.

ASF utbildningsfond för KFUK/KFUM-ledare

Skriven av Bo Rybrand.

Y´s men´s ASF-fond finns som möjlighet för den som vill bli en bättre ledare! ASF (Alexander Scholarship Fund) är en fond som skall stödja utbildning av nuvarande och kommande KFUK/KFUM-ledare. Den som vill ansöka om bidrag från fonden måste ansöka hos Y´s Men Region Sverige senast 30 april 2013.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet