Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet