Från Area Europas konferens i Vejle Danmark.

Skriven av Bo Rybrand.

Som representant för Region Sveriges Y´s Men har jag nu varit på ACM konferens i Vejle Danmark tillsammans med areans regionpresidenter RD´s och deras kommande regionpresidenter RDE´s i samverkan med  hela ledningen för arean med areapresidenten Carl Hertz-Jensen i spetsen.

Man är konfunderad över hur vi hantera framtiden i Sverige eftersom vi i dag inte har ett regelrätt presidium. Man undrar över om vi i framtiden har klar med en kommande regionpresident (RDE). Vårt svar är att vi räknar med att få frågan löst under kommande regionkonferens i Örebro då vi har förhoppningar att vår valberedning hantera denna fråga på ett positivt sätt.

Från ACM mötet kan jag som information ge följande punkter från mötet.

·      Nuvarande AP för arean är Carl Hertz-Jensen Danmark, APE är Ineta Krumina, Finland-Balticum och som kommande APEE för arean valdes  Knud Hougaard Klausen, Danmark som nu även är ny ICM-delegat.

·      Area Europa  arbetar med extension i en mängd länder såsom: Bulgarien, Slovakien, Makedonien, Ungern, Polen (där Danmark ersatt oss i Sverige),Tjeckien, Rumänien och slutligen i England där man troligen får igång några ”Indiska” klubbar.

·      Man har nu fördelat SDS och YES-pengar. Tack vare ett fint förarbete av Barbro Thorén och Hillbritt Jansson har Sverige fått en en bra andel av SDS-anslag till regionen. Fördelning av SDS pengarna utgår från de summar som vi ansökt och fördelningen är procentuellt lika till alla regioner. YES-pengar har fördelats till oss för för extension i Palestina.

·      Ett embryo till kommunikationsprogram tas fram för att få bättre samordning mellan area och regioner vad gäller Hemsidor och Bulletiner/Nyhetsbrev.

·      Nytt avtal mellan KFUM och Y´s Men har ratificerats och godkänts avv alla RD´s.

·      Vi beslöt att inte höja areans medlemsavgift som i dag är 8 CHF.

·      Sverige kommer att vara värd för en konferens för serviceledare CE Christian Emphasis där vår serviceledare CE Magnus Lönnberg, Jönköping är en av de som arrangerar. Mötet planeras i Jönköping och hålls troligen i början av november.


·      En diskussion väcktes om att försöka utveckla och stimulera verksamheten inom IBC (Y´s Mens Broderklubbsverksamhet).

·      Man är mycket angelägen om att vi från Sverige kommer och deltar i Areans konferens i Norge. Läs mer på vår hemsida eller gå direkt in på konferensens egen hemsida genom att klicka här!

Vi hade två intensiva dagar I Vejle med mycket frågor och en hel del samtal om framtiden för Y´s Men. Som vanligt är tonen i samtalen mycket positiv med stor respekt för varandra.

Danmark med AP Carl Hertz-Jensen i spetsen bjöd på bra förhållande för konferens och givetvis fanns det Danska gemytet på plats hela tiden!

Med hälsningar från medlemmen i Team Sweden

Bo Rybrand

Här nedan en ytterligare bild  från konferensen.

 

 

 

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet