Trevlig sommar!

Skriven av Bo Rybrand.

Arbetsgruppen för Region Sveriges framtid önskar alla melemmar en skön sommar!

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar inför regionens årsmöte i Örebro kommer i augusti!

Väl mött i Örebro.

Hillbritt Jansson, Ylva Björklund-Kornegård, Barbro Thorén, Anders Jepsson och Bo Rybrand.

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet