Verksamhetsberättelsen för 2014-2015 klar!

Skriven av Bo Rybrand.

Verksamhetsberättelsen för år 2014-2015 finns nu tillgänglig. Dels som PDF-fil eller i tryckt form. 

Samtliga klubbar och dess presidenter har fått materialet tillsänt med vanlig  post och med e-post. Verksamhetsberättelsen kommer finnas i tryckt form för alla deltagare på konferensen i Örebro.

Under konferensen kommer budget och regionledning för nästkommande verksamhetsår 2015-2016 presenteras.

Just nu är det ca 60 deltagare inklusive internationella ledare anmälda till konferensen den 5-6 september.

väl mött i örebro, vi hoppas på ett fint möte mellan oss Y´s Men i Sverige!

 

Bo Rybrand

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet