Region Sveriges årskonferens i Örebro.

Skriven av Bo Rybrand.

Under helgen 5-6 september 2015 samlades representanter från Y´s Men´s klubbar i Sverige för att stämma av året som gått och välja ansvariga inför kommande år. Konferensen hölls på KFUM Tegelbruket i Örebro.

Under regionkonferensen valdes ett nytt "Team Sweden" som ska sköta de skyldigheter som ligger på ett regionpresidium. Detta innebär att regionen inte valt någon som ensam skall ha ansvaret som RD, utan att hela teamet samverkar.

"Team Sweden" för 2015-16 har just nu följande medlemmar:

Torbjörn Sjöqvist, Västerås (sammankallande)

Anders Jepsson, Jönköping

Barbro Thorén, Stockholm-Bromma

Georg Zandstra, Västerås.

Konferensen hade även internationella besök från Danmark, Finland-Balticum, Norge samt två BF-delegater från Indien. Areans ledare Ineta Krumina deltog med anförande om rörelsens målsättningar under kommande verksamhetsår.

På konferensen fick regionledningen överlämna en större summa pengar till klubbarna i Jönköping, som just nu arbetar aktivt med att hjälpa asylsökanden. Årets projekt blev "Mötesplats Ungdomens Hus i Jönköping"

Innan man möttes på lördagskvällen till en trevlig bankett med god mat, lotteri, uppträdande samt väldigt skön sång av en damkör fick deltagarna en ordentlig information och rundvandring i Tegelbrukets lokaler.

På förslag vid mötesförhandlingarna fick ”Team Sweden” uppdraget ta en kontakt med Region Norge för att undersöka möjligheten till ökad samverkan mellan regionerna. Resultatet skall redovisas då man möter klubbarna vid ett besök från IPE Joan Wilson.

Efter mötet var det många som gav sin uppskattning till klubben i Örebro och med budskapet om hur välordnat hela arrangemanget varit.

Bo Rybrand

 

Nedan några bilder från konferensen:

Konferensen i arbete.

En bild på våra gäster från Indien. BF-stipendiaterna som deltog under hela konferensen.

Representanterna Ola Fribrg och Hillbritt Jansson från Jönköpings-projektet för asylsökande får beröm och erkännande av Barbro Thorén, Team Sverige.

Areapresidenten för Europa, Ineta Krumina inspirerar deltagrna!

Bild på konferensens presidium, ordförande Lennart Holm Jönköping och Göran Björklund Göteborg

Plats fanns fanns också för gemenskap runt borden.
Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet