Västerås Y's Men's Club på utflykt till brandområdet

Skriven av Bo Rybrand.

Ingen kan väl ha undgått att det brann i norra Västmanland under tolv dagar i månadsskiftet juli augusti förra året. Området som drabbades var 30 km långt och 15 km brett. Den största skogsbrand som någonsin varit Sverige.

Många personer fick sin liv upp-och-nervända under längre eller kortare tid och förödelsen var gigantisk. Som ett under blev det endast ett dödsfall samt några brännskadade. Lika osannolikt var också att endast ett fåtal bostadshus brann upp, men många uthus nära intill. Att det inte blev ännu värre tillskrevs framförallt att vinden vände innan elden hann fram till de större orterna i området.

Om detta och mycket mer berättade Sven Niemi för Västerås Y's Men's Club vid ett studiebesök den 10 september 2015. Sven hörde till dem som evakuerades som trodde det var en kortvarig åtgärd, men det dröjde fyra dygn innan de fick återvända hem igen. ”Det var nervöst att återvända. Vi visste inte hur vår fastighet och djur hade klarat sig”.

 

En klar förbättring av släckningsarbetet skedde när de fyra vattenbombplanen (förutom tio helikoptrar) kunde börja sitt arbete. Bombplanspiloterna var stenhårt inriktade på sitt arbete och körde i långa pass, vilket gjorde att räddningsledningen tyckte att man skulle ta paus. Vid anrop om detta blev svaret: ”Dålig hörbarhet. Meddelandet inte uppfattat”.

Att piloterna var skickliga, kunde vi också se vid Västervåla kyrka där en liten konstgjord sjö (mindre än 200 m lång) användes för tankning.

Ekonomiskt har många enskilda drabbats hårt. Sven visade oss en fastighet där uthusen som ägaren själv hade timrat hade brunnit och berättade att ägaren inte bott där sedan branden. Det var för jobbigt att återvända. Någon annan uttalade sig att ”det hade varit bättre att bostadshuset hade brunnit istället för uthusen” kan verka väldigt konstigt, men beror på att de flesta hade sina uthus dåligt försäkrade, medan bostadshuset hade ersatts fullt ut. Andra hade skogen som sin pensionsförsäkring eller som ett större arv till barnen, men inte försäkrat den till så stor del av värdet.

Under vår vandring fick vi en god bild av förödelsen, men också se hur växtligheten har återhämtat sig på ett år. En del nya arter förväntar man sig dyka upp och plantering av ny skog är på gång. Det kommer dock att ta lång tid innan området har återhämtat sig.

Efter kvällsfika i skogen återvände gruppen till bilarna efter en mycket intressant upplevelse.

Torbjörn Sjöqvist

Nedan några färska bilder från träffen.

 

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet