Y´s Men leder integrationsarbetet i Jönköping

Skriven av Bo Rybrand.

MIX-klubben i Jönköping driver i samverkan med KFUM och Y-klubben projektet ”Mötesplats – Ungdomens Hus”.

 Projektet har varit igång sedan augusti 2014 och vänder sig till de asylsökande som bor på gamla Formulahotellet Centria eller i Migrationsverkets lägenheter i Centrala Jönköping.

Från en start med cirka 30 asylsökande och ett 10-tal volontärer är verksamheten numera betydligt större och samlar numera ett 100-tal asylsökande och 40-talet volontärer på tisdagar mellan klockan 10.00 och 13.00. Behovet är fortfarande mycket stort men varierar utifrån vilken typ av förläggning Centria används som.

KFUM:s upplåtna lokaler, volontärer från Y-klubben och MIX-klubben plus enskilda personer som an-mält intresse om att vara med, har tillsammans med Y-klubbarnas ekonomiska insatser (15 000/st) genererat en ”Mötesplats” för många asylsökande. På olika sätt har vi fått kredit och visad uppskattning för att verksamheten är i gång. Verksamheten har medialt presenterats och vi inblandade organisationer har härigenom bättrat på vår goodwill i närsamhället.

Efter drygt 60-talet genomförda tisdagar kommer vi att utveckla konceptet och skapa förutsättningar för de som varit över ett år i Sverige, att komma vidare in i det svenska samhället. Det finns en rad av möjliga åtgärder, inom olika områden, där vi som organisationer kan bidra med kompetens, nätverk och resurser och aktivt arbeta med aktiviteter, undervisning, arrangemang, sammankomster, fadderskap, mm. och som förbättrar förutsättningarna för de som fått asyl att integreras.

Vi känner till förda diskussioner om en omstart av ett ”Intus” (Internationellt Utskott) och vi delar uppfattningen att vi bör samla de olika organisationernas internationella projekt och verksamheter under samma ”paraply”. Vi tror att vi kan nå längre genom att jobba tillsammans med dessa frågor utifrån en bredare kunskap om varandras insatser och verksamheter.

Vi initierar nu detta i våra organisationer och vår förhoppning är att vi inom kort tillsammans kan konkret jobba med de internationella utmaningar som vi redan idag har vid vår ”dörr”.

Projektledare: Ola Friberg och Hillbritt Jansson

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet