2016 års Regionkonferens genomförd i Jönköping

Skriven av Bo Rybrand.

Lördag den 3 september 2016 var 30 personer samlade för att hålla region Sveriges årskonferens i Jönköping.  

Nytt för regionen var att  konferensen genomfördes under en hel dag, så att alla kunde rese fram och tillbaka utan övernattning. Trots detta fick vi god tid att genomföra vårt årsmöte, prata med varandra, göra ett uppskattat besök på KFUM Camp Vidablick samt för den som ville göra guidad tur runt på KFUM Ungdomens Hus i Jönköping.

Till konferensen kom gäster från Danmark, Norge, Finland och Ryssland. Så gott som alla Svenska klubbar var representerade under träffen.

Utöver förhandlingar som skedde i god ordning, ledda av Lennart Holm Jönköping som ordförande, var frågan uppe om regionen skulle gå samman med Region Norge och inom den regionen bilda en egen svensk sektion.

Som nytt presidium och ”Team Sweden” valdes Torbjörn Sjöqvist, Västerås som teamledare och RD, Anders Jepsson Jönköping som kassör (RT) och Pär Stierna från Lund som sekreterare (RS). Det nya presidiet fick under mötet uppdraget att arbeta vidare med frågan om eventuell sektion i Norge och skall senast den 1 december återkomma. Förslaget var då att man ordnar en träff för alla klubbars presidenter.

Bo Rybrand

Nedan bild från förhandlingar på KFUM Ungdomens Hus.

Nedan bild från rundvandring med Evert Larsson på KFUM Camp Vidablick 

 

 

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet