Lars-Gustaf Winberg avliden

Vi har den sorgliga plikten att meddela att region Sveriges ”grand old man” Lars-Gustaf Winberg har avlidit. Han insomnade stilla den 2 januari 2016 i en ålder av nästan 90 år.

Västerås Y's Men's Club på utflykt till brandområdet

Ingen kan väl ha undgått att det brann i norra Västmanland under tolv dagar i månadsskiftet juli augusti förra året. Området som drabbades var 30 km långt och 15 km brett. Den största skogsbrand som någonsin varit Sverige.

Region Sveriges årskonferens i Örebro.

Under helgen 5-6 september 2015 samlades representanter från Y´s Men´s klubbar i Sverige för att stämma av året som gått och välja ansvariga inför kommande år. Konferensen hölls på KFUM Tegelbruket i Örebro.

Team Sveriges sista sammanträde

Nu har team Sverige haft sitt sista sammanträde vilket hölls i Göteborg fredagen den 21 augusti.

Vi kan glädja oss över en fullödig verksamhetsrapport där alla klubbar varit aktiva med att berätta om sitt verksamhetsår. Utmaningen

...

Trevlig sommar!

Arbetsgruppen för Region Sveriges framtid önskar alla melemmar en skön sommar!

Lyckad klubbutfärd till Övralid

Onsdagen den 10 juni samlades Jönköpingsklubbarna för en gemensam resa till östra delen av Vättern med målet Övralid som var Verner von Heidenstams bostad under hans femton sista år i livet.

Lyckad klubbutfärd till Övralid

Onsdagen den 10 juni samlades Jönköpingsklubbarna för en gemensam resa till östra delen av Vättern med målet Övralid som var Verner von Heidenstams bostad under hans sista år i livet.

Efter en härlig fikapaus i Vadstena med

...

Mötesplats Kärnmakaren Järfälla

Här kommer en hälsning från Järfäla Y´s men´s klubb som haft två lyckade extra möten på Mötesplats Kärnmakaren för klubben den 14 och 28 mars.

Regionprojektet "En dag i Jerusalem"

Region Sverige har bidragit med medel till KFUM i Östra Jerusalem för att man skall kunna ge palestinska barn en möjlighet komma till Jerusalem under en dag.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet