Season Greetings

Season Greetings from East Jerusalem Y’s Men & Women’s Club

More than a year has passed since the chartering of the ES-Y’s Men & Women’s Club. As a new club amongst the giant clubs with an extensive experience of sharing and

...

Hälsning från Brasilien

Det är en fantastisk möjlighet att som Y´s Men få göra en s.k BF-resa. Det är ingen vanlig turistresa. Under 2,5 intensiva och mycket givande veckor i landet har jag lärt känna  nya människor och nya kulturer.

Vårt nya namn?!?

Under många år har vårt namn varit uppe för diskussion med jämna mellanrum. Bekymret har framförallt varit uttalet av bokstaven Y för icke engelskspråkiga. I engelskspråkiga länder är det inga bekymmer med Y-et.Men man
...

Y's Men & Framtiden

Om ”mål och vision”

Nyttan med ett mål - nyttan med en idé - är att veta åt vilket håll och vart man ska gå. Mål är en förutsättning för att känna mening, få många

...

Betraktelse hösten 2012

 ”Gud är annorlunda eller en helikopter är på väg”

Det berättas om en mycket from präst att han alltid satte hela sin förtröstan på Gud. I alla lägen menade han, att litade man bara

...

Convention i Stavanger 2012

För sjuttionde gången samlades Y´s Men från hela världen, nu i Stavanger i Norge, den 2 – 5 september 2012.
För mig som ny president för klubben i Lund, med mer än 40 medlemmar, var det ett privilegium att få vara
...

Regionkonferens i Jönköping

Y´s Men Sveriges regionkonferens 2012 avhölls i Jönköping. Arrangör var Y´s Men´s Clubs i Jönköping - en tre klubbar stark arrangör! Ett 100 tal deltagare från 13 klubbar hade hörsammat inbjudan – en av klubbarna den

...

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet