STEP For All – något för dig?

STEP For All är ett nytt program för Y´s Men International i samarbete mellan Brotherhood Fund och Global Fund.

Verksamhetsberättelsen är klar!

Nu är regionens verksamhetsberättelse för 2013-2014 tryckt och den kommer att sändas ut till alla klubbar den närmaste veckan. 

Y´s Men i Jönköping skapar mötesplats för asylsökande

Vad kan Y´s Men klubbarna i Jönköping och KFUM göra för våra asylsökande. Den frågan ställde vi oss efter besöket från Migrationsverkets Frida Stenkvist som på ett mycket informativt och inspirerande sätt berättade

...

Olivplockning i Betlehem

Y´s Men Region Sverige ger service åt två Y-klubbar i Palestina, en i Östra Jerusalem och en i Betlehem. Dessa klubbar  stöttar KFUM´s (YMCA) verksamhet i området. Här kommer en hälsning som handlar om hur man engagerar andra i sitt

...

Rådslag i Region Sverige

Den 15 januari var ett 30-tal Y´s Men samlade i Jönköping för samtal om regionens framtid. 

Representanter från Region Sveriges på heldagsträff i Jönköping.

Region Sverige har just nu behov av nya ledare. Flera poster är vakanta, varför regionens klubbar samlades för att diskutera om ledarskapet inom Regionen. Regionsledningen har utsett en arbetsgrupp som åtagit sig att som en första del i en aktionsplan inbjuda

...

Därför är jag med i en Y´s Mens Club!

 

Hillbritt Jansson Jönköping, har varit medlem i Mixed Y´s Men´s Club sedan 70-talet. Under denna tid har hon som medlem varit både lokal och regional ledare. Hillbritt har rest som

...

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet