Välkommen till Y´s Men International Region Sverige

Y´s Men International är en internationell serviceorganisation grundad 1922.

Vi har närmare 35 000 medlemmar i klubbar spridda över hela världen. Tillsammans delar vi en värdegrund, syn på etik och moral, som utgår från Jesu Kristi lära. I Sverige finns  364 medlemmar i 14 klubbar. Till den svenska verksamheten hör även en klubb i Östra Jerusalem med 31 medlemmar. Organisationen lever i nära samverkan med en av världen största ideella organisationer, KFUK-KFUM.

Vi stödjer olika lokala och internationella utvecklingsprojekt där vårt stöd i pengar eller på annat sätt riktar sig till behövande barn och ungdomar.

Klubbarna arbetar lokalt och erbjuder olika form av aktiviteter såsom samlingar med programverksamhet, insamlingsaktiviteter, föreläsningar, studiebesök mm. Hjärtat i verksamheten är klubben och den enskilde medlemmens engagemang. När vi är tillsammans upplever vi mycket som är gemensamt.  Vi har roligt tillsamman samtidigt som vi utvecklar oss personligen. 

Organisation

Skriven av Super User.

Organisation

Den lokala klubben

Grunden för vår rörelse är arbetet och gemenskapen i den lokala klubben.

Varje lokal klubb består av en grupp, både män och kvinnor som är delaktiga i verksamheten på lika villkor. Klubben leds av en styrelse/presidium som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt närmast föregående president. Vid behov deltar även ordföranden för olika kommittéer. Styrelsen börjar sin mandatperiod den 1 juli och väljs för ett år. För att ge alla klubbmedlemmar möjlighet till ansvaruppgifter och för att göra arbetet mer effektivt och roligt finns olika kommittéer.
Se ytterligare under klubbar.

Historik

Skriven av Super User.

Founder

Grundades i Toledo, Ohio, USA 1922 för att stödja den lokala KFUM-föreningen. Y's Men International är idag mer inriktad på att stödja KFUM-rörelsen globalt. KFUM är världens största ickestatliga ungdomsrörelse.

Förkortningar

Skriven av Super User.

Y´s Men International är som sitt namn en internationell organisation. För att utveckla och samordna verksamheten arbetar vi med ett anta olika engelskspråkiga begrepp. Allt ifrån de olika rollerna som man som medlem kan få till de olika  ekonomiska och administrativa verksamheterna.

Nedan finns en förteckning över våra roller och verksamhetsområden. För att underlätta administrativt har varje område även givits en förkortning baserat på det engelska namnet.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet