Välkommen till Y´s Men International Region Sverige

{article 64}{text}{/article}

Organisation

Written by Super User.

Organisation

Den lokala klubben

Grunden för vår rörelse är arbetet och gemenskapen i den lokala klubben.

Varje lokal klubb består av en grupp, både män och kvinnor som är delaktiga i verksamheten på lika villkor. Klubben leds av en styrelse/presidium som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt närmast föregående president. Vid behov deltar även ordföranden för olika kommittéer. Styrelsen börjar sin mandatperiod den 1 juli och väljs för ett år. För att ge alla klubbmedlemmar möjlighet till ansvaruppgifter och för att göra arbetet mer effektivt och roligt finns olika kommittéer.
Se ytterligare under klubbar.

Historik

Written by Super User.

Founder

Grundades i Toledo, Ohio, USA 1922 för att stödja den lokala KFUM-föreningen. Y's Men International är idag mer inriktad på att stödja KFUM-rörelsen globalt. KFUM är världens största ickestatliga ungdomsrörelse.

Förkortningar

Written by Super User.

Y´s Men International är som sitt namn en internationell organisation. För att utveckla och samordna verksamheten arbetar vi med ett anta olika engelskspråkiga begrepp. Allt ifrån de olika rollerna som man som medlem kan få till de olika  ekonomiska och administrativa verksamheterna.

Nedan finns en förteckning över våra roller och verksamhetsområden. För att underlätta administrativt har varje område även givits en förkortning baserat på det engelska namnet.

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet