Förkortningar

Skriven av Super User.

Y´s Men International är som sitt namn en internationell organisation. För att utveckla och samordna verksamheten arbetar vi med ett anta olika engelskspråkiga begrepp. Allt ifrån de olika rollerna som man som medlem kan få till de olika  ekonomiska och administrativa verksamheterna.

Nedan finns en förteckning över våra roller och verksamhetsområden. För att underlätta administrativt har varje område även givits en förkortning baserat på det engelska namnet.

AP Area President
APE Area President Elect
AS Area Secretary
ASD Area Service Director
ASF Alexander Scholarship Fund
AT Area Treasurer
BC Brother Club
BE Bulletin Editor
BF Brotherhood Fund
BFEC Brotherhood Fund Expenditures Committee
BFECC Brotherhood Fund Expenditures Committee Chairperson
Chp Chairperson
CE Christian Emphasis
CS Community Service
DG District Governor
E Extension
EF Endowment Fund
H Historian
HC Host Committee
HCC Host Committee Chairperson
IBC International Brother Clubs
IC International Council or International Convention
ICC International Convention Committee
ICCC International Convention Committee Chairperson
ICS   International Council Structure
ICM International Council Member or International Council Meeting
ID International Director, Y's Menettes
IEO International Executive Officer (IP, IPE, PIP and IT)
IHQ International Headquarters
IP International President
IPE International President Elect
ISD International Service Director
ISG International Secretary General (also abbreviated to SG)
IT International Treasurer
ITC International Travel Coordinator
IYC International Youth Convocation
LRP Long Range Plan
LTOD  Leadership Training & Organisation Development
MC Membership - Conservation
PIP Past International President
PR Public Relations
PRD Past Regional Director
PWAF Paul William Alexander Fellow
RD Regional Director
RDE Regional Director Elect
RS Regional Secretary
RSD Regional Service Director
RT Regional Treasurer
S Supplies
SDS Special Development Support
STEP Short Term Exchange Programme
TC Travel Coordinator
TF Task Force
TOF-GPF Time of Fast Global Project Fund
UGP Unified Global Project
WA World Alliance (of YMCAs)
WAL World Alliance Liaison to Y's Men International
YC Youth Committee
YEEP Youth Educational Exchange Programme
YES Y’s Extension Support Programme
YIA Youth Involvement and Activities
YI Youth Intern
YIM Youth Intern Mentor
YMI Y's Men International
YL Y's Men International Liaison to the World Alliance
YMCA Young Men's Christian Association
YR Youth Representative
YRM Youth Representative Mentor

 

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet