Organisation

Skriven av Super User.

Organisation

Den lokala klubben

Grunden för vår rörelse är arbetet och gemenskapen i den lokala klubben.

Varje lokal klubb består av en grupp, både män och kvinnor som är delaktiga i verksamheten på lika villkor. Klubben leds av en styrelse/presidium som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt närmast föregående president. Vid behov deltar även ordföranden för olika kommittéer. Styrelsen börjar sin mandatperiod den 1 juli och väljs för ett år. För att ge alla klubbmedlemmar möjlighet till ansvaruppgifter och för att göra arbetet mer effektivt och roligt finns olika kommittéer.
Se ytterligare under klubbar.

Distrikt

I Region Sverige är vi inte uppdelade organisatoriskt i en distriktsorganisation . Vissa klubbar samverkar dock på distriktsnivå.

Region

Klubbarna gemensamt i ett område är indelat i regioner. En region täcker normalt ett land eller flera länder. En region leds av en regionansvarig president (RD) som väljs vid en årlig regionkonferens.

Till sin hjälp har RD en tidigare  president (PRD) och den efterkommande presidenten (RD Elect). I den regionala styrelsen finns även en regional kassör (RT) och en regional sekreterare (RS). För att hålla kontakt och genomföra olika gemensamma frågor i regionen finns ett antal regionala serviceledare (RSDs) som arbetar med rörelsens olika program och projekt.

Area

Y´s Men International och dess regioner samverkar gemensamt i nio områden: Afrika, Asien, Kanada / Karibien, Europa, Indien, Korea, Latinamerika, Oceanien och USA.
Varje område leds av en ansvarig president (AP) som valts genom omröstning av klubbarna i respektive område.
Arean och dess ansvariga samordna arbetet mellan de olika regionerna och dess respektive regionala presidenter och regionala serviceledare (RSDs). 

Internationellt (IHQ)

Rörelsen samordnas och leds av ett Internationellt råd vilket sammanträder årligen. Det internationella rådet består av 21 medlemmar och representeras av alla areor. Den internationella ledaren är av klubbarna vald internationella president (IP).

Det internationella huvudkontoret (IHQ) är baserat i Genève, Schweiz. Verksamheten här leds av en internationell generalsekreterare (ISG).

Dela

Rörelsens motto

Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet